Producció dels dos espectàcles del coreògraf Virgilio Sieni dins del Festival Grec 2011

sienni

El coreògraf i ballarí Virgilio Sieni presenta dos treballs en el Grec del 2011, Solo Goldberg. Improvisation, al Lliure de Gràcia i posteriorment presenta el resultat del treball que ha fet amb ancians, noies adolescents, invidents i immigrants per emular sis pintures que evoquen la baixada de la creu de Jesús. Una peça en què el ballarí atorga al movement mecànic, quotidià el pes de coreografia, dotant-lo d’intencionalitat.

Sieni reconeix que no és el mateix ballar amb 25 anys que amb una edat adulta. Per això, a Solo Goldberg remarca la importància del procés perquè el cos arribi a una figura, més que a l’espectacularitat de les formes. Gran amant de la tècnica, s’ha atrevit a coreografiar el joc mètric de les partitures de Bach (Variacions Goldberg) amb un cos de ballarí que es rebel·la a retirar-se. El repte, per Sieni és “com aconseguir el virtuosisme i aconseguir que el cos del ballarí continuï actiu fins a la mort”. De fet, l’artista defensa com a nova descoberta el canvi constant del cos, que tendeix a l’envelliment.

Sis descendiments de la creu al voltant de la Rambla és, per la seva banda, un espectacle itinerant. Els espectadors aniran en grups visitant el Palau de la Virreina, el Palau Moja, el Museu d’Història de Barcelona, La Seca, el Picasso i el convent de Sant Agustí. Aquests sis punts marquen la vertical a la Rambla i dibuixen una creu estrafeta. L’autor advoca, per exemple, per l’últim gest dels ancians. És fruit d’un cos ja atrofiat per l’edat. Són moviments que resumeixen el pas del temps. Un gest vital, après de l’experiència. Com a contrast, el gest buit, l’aporten noies de 14 anys, comenta Sieni. Han col·laborat al projecte l’ONCE; el centre de Música, teatre i dansa Aules; el Casal de la Gent Gran Comerç; la Fundació multicultural Mescladís, i el Centre Cívic Barceloneta. Sis descendiments… participa d’una xarxa europea que documenta realitats dels pobles de la Mediterrània.

Posted in Proyectos