Monthly Archives: d'abril 2010

Producción de “La Venus de Willendorf” al TNC dins del Grec 2010

Podem dir que La Venus de Willendorf és una reflexió sobre la violència, fins i tot sobre les violències: de gènere, psicològica, gratuïta, interessada. Iago Pericot, considerat un dels grans renovadors de l’escena catalana de les últimes dècades, ha creat un espectacle que

Posted in Proyectos